Kontrole powierzchniowe na zlec. ARiMR.

   
Inwentaryzacje terenowe, m.in. przy użyciu dronów
   

Obsługa kartograficzna gmin, miast, powiatów, firm:

mapy gmin, miast, powiatów;

mapy do folderów, przewodników, materiałów promocyjnych;

mapy internetowe (statyczne i interaktywne);

mapy ścienne i gablotowe;

mapy terenów inwestycyjnych, turystycznych, itp.;

mapy dojazdów do firm, itp.

 

 

Mapy turystyczne i plany miast

 

 

Foldery, przewodniki i inne materiały promocyjne

   

GIS - Systemy Informacji Przestrzennych

   
Mapy tematyczne - hydrograficzne, sozologiczne
   

Mapy do Biegów i Marszów na Orientację

   

Projektowanie, budowa i odnawianie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, itp.)

 

 

Reklama – mapy, foldery, itp. opracowania są najlepszym i najbardziej trwałym nośnikiem reklamy dla Twojej firmy. Publikacje te są szanowane a ich użyteczność sprawia, że często z nich korzystamy.

   

GeoInformatyka - rozwiązania, wsparcie, produkty, usługi

   

Geodezja (nie dotyczy małych i średnich robót):

 

 

Inwentaryzacje i inne prace terenowe:

aktualizacja map topograficznych;

zdjęcie hydrograficzne i sozologiczne;

pozyskanie danych od jednostek administracji publicznej; Instytucji, itp;

kartowanie do planów miast i map turystycznych;

pomiary geodezyjne;

kontrola w zakresie kwalifikowalności powierzchni metodą FOTO.

 

 

Usługi pozostałe:

pre-press - przygotowanie pliku do druku, skład komputerowy, itp.

drukowanie w tym wydruki wielkoformatowe (format dowolny);

wydruki zewnętrzne (solwentowe);

skanowanie wielkoformatowe;

nagrywanie CD/DVD;

projektowanie prostych stron internetowych

wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, pomiar działek rolnych, doradztwo;

inne prace graficzne.

   

Zapewniamy, że zajmiemy się zleceniem z najwyższą starannością. Prosimy więc o kontakt, jeśli zainteresowaliśmy Państwa naszą ofertą.

KOMPLEKSOWE USŁUGI KARTOGRAFICZNE • PROMOCJA GMIN, MIAST, POWIATÓW, FIRM • GIS/SIT • GEODEZJA

Strona zoptymalizowana dla IE.x i rozdzielczości 800x600 lub wyższej