O firmie

Oferowane usługi

Produkty

Kontakty

GEOINFORMATYKA 

ROZWIĄZANIA WSPARCIE PRODUKTY USŁUGI

FOTOmaker - autorskie oprogramowanie do wspomagania kontroli powierzchniowych ARiMR - bazujące na Open Source GIS.

Wspomaganie prac TERENOWYCH
za pomocą wszechstronnego urządzenia,
np. tabletu z systemem Windows

KORZYŚCI:

elektroniczna tablica - automatyczny nadruk na zdjęcia (zgodnie z odpowiedzią nr 22 ARiMR do SIWZ z 26 lutego 2014 roku, zostało zezwolone automatyczne nakładanie treści tablicy w kadrze zdjęcia)

elektroniczna mapa przeglądowa

możliwość edycji zmian wektorowych już w terenie

możliwość wprowadzania upraw i uwag - elektronicznie w terenie

możliwość wprowadzania sposobów zagospodarowania działki, PZ, itp. - elektronicznie już w terenie

możliwość wprowadzania kodów - elektronicznie już w terenie

zaznaczenie miejsca i kierunku wykonanej fotografii za pomocą GPS lub ręcznie - po wykonaniu fotografii strzałka wektorowa wraz z numerem jest już gotowa do szkicu elektronicznego (istnieje możliwość eksportu strzałek do kilku programów/formatów)

graficzna wizualizacja: działki rolne z wykonanym tylko jednym zdjęciem, działki z dwoma zdjęciami, działki bez zdjęć

graficzna wizualizacja działek z potencjalnym kodem DR13+ i DR13-

graficzna wizualizacja pół zagospodarowania w danych LPIS oraz nowych lub zmienionych PZ

automatyczna postać zdawcza wielu elementów, katalogowanie

inne funcjonalności

Wspomaganie części KAMERLANEJ

Pełna zgodność z aktualną Instrukcją realizacji kontroli kwalifikowalności powierzchni

KORZYŚCI:

wektoryzacja

topologie

funkcje szybkiego przeglądania załączników graficznych, zdjęć

postać zdawcza

analizy, zestawienia, statystyki, obsługa przesyłki poleconej

inne funcjonalności

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyćKliknij na miniaturkę, aby powiększyć  
 

ATUTY NASZEGO OPROGRAMOWANIA:

wysoka jakość zdjęć

czytelna i ładna symbolizacja (mapa, szkice)

jednoznaczna etykietyzacja

bazowanie na QGIS (Open Source GIS)

duża uniwersalność i powszechność oraz rozwojowość programu bazowego

integracja z innymi programami GIS/CAD

możliwość pracy w chmurze online i offline

eliminacja wielu kosztów eksploatacyjnych (m.in.: druku przeglądówek)

poprawa efektywności

poprawa ergonomii pracy

elastyczność - możliwość własnych ustawień, definiowania styli, itd.
mobilność, poręczność, wygoda, wszystko w jednym urządzeniu

wyeliminowanie przerzucania danych po wielu programach

dostosowanie do zmian Instrukcji

użytkowa wartość aplikacji - stworzona do własnych potrzeb pod konkretny projekt

atrakcyjna cena

Reasumujac:

Przedstawione oprogramowanie bazujące na Open Source GIS Software, konkretnie na QGIS, może być samodzielną aplikacją, ale zostało też zintegrowane z rozwiązaniami informatycznymi dostarczanymi przez inne firmy. Możemy dostosować eksporty i importy do każdej technologii GIS/CAD.

Na naszym przykładzie można zauważyć, że przejście na pełną elektronikę zwiększa  efektywność o około 20%, usprawnia ergonomię pracy oraz eliminuje błędy ludzkie.

Zakup licencji: kontakt

KOMPLEKSOWE USŁUGI KARTOGRAFICZNE • PROMOCJA GMIN, MIAST, POWIATÓW, FIRM • GIS/SIT • GEODEZJA

Strona zoptymalizowana dla IE.x i rozdzielczości 800x600 lub wyższej