O firmie Oferowane usługi Pozostałe produkty Kontakty

GMINA ŁUKÓW - MAPA OGÓLNOINFORMACYJNA

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć

Okładka mapy

 

Skala 1:50 000

Wydanie II (2009)

ISBN 978-83-61055-00-6

Zobacz zasięg mapy w Google Maps

Mapa występuje w formie:

papierowej składanej

wielkoformatowej ściennej

internetowej statycznej

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć

Fragment mapy

Cena : 6,30 zł

mapprojekt.pl Sklep

Na początku maja 2009 ukazało się drugie wydanie mapy Gminy Łuków. Mapa w stosunku do pierwszego wydania została znacząco udoskonalona, wzbogacona o nowe treści a także skrupulatnie zaktualizowana. Dzięki tej modernizacji, mapa powinna zainteresować nie tylko nowych czytelników, ale również osoby, które mają tą mapę z pierwszego wydania.

Mapa powstała z inicjatywy i przy współpracy Urzędu Gminy Łuków.

NOWOŚCI W WYDANIU 2009:

Poprawiono błędy dostrzeżone w wydaniu pierwszym (2007).

Poprawiono przebieg granicy administracyjnej gminy Łuków na kilku odcinkach. Granicę gminy dostosowano do obowiązującego Państwowego Rejestru Granic (uzgodniono ją z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Łukowie).
Przebieg granicy poprowadzono po właściwej stronie dróg, cieków wodnych, itd. (z wyjątkiem miejsc, gdzie niemożliwe było to ze względów poprawnej redakcji mapy).

Dodano „części miejscowości” w oparciu o Urzędowy Wykaz Nazw Miejscowości z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (TERYT). Korzystano również ze Słownika nazw miejscowych gminy Łuków autorstwa Grzegorza Gałacha. Czyli dodano np. części wsi Krynka, Świdry i innych.

Dodano ważniejsze nazwy fizjograficzne, np. Łąki Krzywoborskie, Orodzień, Bujniak, itd.

Dodano piesze szlaki turystyczne (administrowane przez PTTK w Lublinie). Przebieg szlaków naniesiono w oparciu o dokumentację techniczną udostępnioną przez PTTK w Lublinie oraz dodatkowo przebieg szlaków sprawdzono w terenie (większość odcinków)!

Zaktualizowano drogi.

Dodano: grodzisko wczesnośredniowieczne, Rezerwat Kania, kilka przystanków autobusowych, OSP w Krynce, ujęcia wody oraz jeszcze kilka innych obiektów.

Poprawiono wizualizację, m.in. wzmocniono granicę administracyjną gminy Łuków, wzmocniono tereny zabudowane, zwiększono opisy nazw miejscowości (sołectw), zwiększano opisy nazw rezerwatów, itd.

Dodano granicę zasięgu rezerwatu ścisłego Jata oraz Obszaru NATURA 2000.

Zmieniono nazwę rzeki Bystrzyca na Bystrzyca Duża (uzgodniono z RZGW Warszawa, Inspektorat w Lublinie).

Kompleksowo zmodernizowano i zaktualizowano zabudowę oraz inne elementy mapy dla obszaru około połowy sołectw. Na tych obszarach poprawiono też geometrię dróg oraz geometrię większości cieków wodnych. Dostosowano je do EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków oraz użytków i pól zagospodaro-wania).

Wprowadzono liczne zmiany na rewersie mapy.

Zobacz również ogólną charakterystykę mapy zamieszczoną w pierwszym Wydaniu mapy (2007).

DOSTĘPNE JEST RÓWNIEŻ NOWSZE WYDANIE TEJ MAPY - ZOBACZ WYDANIE 2011!!!

Mapę można otrzymać BEZPŁATNIE w Urzędzie Gminy Łuków.

Jest ona jednym z elementów promocyjnych Gminy Łuków.

Mapa jest również do nabycia w następujących punktach sprzedaży:

W ŁUKOWIE:

Dom Książki - Księgarnia "Słowo", ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

Księgarnia "Prymus" Miłkowski P. Żurawski W., ul. Nowopijarska 9B (obok Dworca Głównego PKS)

Księgarnia "Nowe Marco" M. i M. Rojek, ul. Staropijarska 2A (przy skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką)

Księgarnia "Pegaz" Miłkowski M., ul. Warszawska 1 (pomiędzy Wyszyńskiego a Browarną).

Księgarnia "Feniks" Kędra K., ul. Browarna 43B (przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską)

Kiosk E. Madej, ul. Wyszyńskiego 10A (centrum miasta, obok Księgarni "Dom Książki - Słowo").

   Zapraszamy sprzedawców detalicznych do współpracy. Chętnie przekażemy oferowane przez nas produkty do sprzedaży. Mapy dostarczamy na nasz koszt po cenach hurtowych.

KOMPLEKSOWE USŁUGI KARTOGRAFICZNE • PROMOCJA GMIN, MIAST, POWIATÓW, FIRM • GIS/SIT • GEODEZJA

Strona zoptymalizowana dla IE.x i rozdzielczości 800x600 lub wyższej